متانول (Hydroxymethane)  یک مایع با فرمول شیمیایی (CH3OH) است. این ماده بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و سمی است. متانول عمدتا از منوکسید کربن و هیدروژن تولید می شود. استفاده اصلی آن در ساخت سنتز آلی است، به عنوان سوخت، حلال و ضد یخ و.. کاربرد دارد. متانول در آب حلال است.

ادامه مطلب