-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

پلی آلومینیوم کلراید (Poly Alminium chloride) یکی از متداول ترین مواد منعقد کننده در آب است که به طور خلاصه PAC نیز نامیده می شوند.

ادامه مطلب

منعقد کننده ها یا پلی آلومینیوم کلراید (PAC) موادی هستند که با افزودن آن ها به محلول، به کلوئیدها می چسبند و عمل لخته سازی یا انعقاد را انجام می دهند. این کار باعث ته نشین شدن مواد معلق می شود.

ادامه مطلب