-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

کاهش سختی آب با سودسوزآور

استفاده از سودسوزآور در کاهش سختی آب

گاهی به جای آهک و سودا از سودسوزآور استفاده می شود که واکنش های مربوط بصورت زیر است:

 

دیده می شود که کربنات سدیم تولید شده به عنوان محصول جانبی در واکنش اول، برای حذف سختی غیرکربناتی در واکنش سوم مصرف می شود. توجه داشته باشید که قیمت هر کیلو سود حدود پنج برابر آهک است. بنابراین در آب مورد نظر نسبت سختی کربناتی به غیرکربناتی باید به گونه ای باشد که کربنات سدیم تولید شده متناسب با سختی غیرکربناتی باشد تا استفاده از سودسوزآور به جای آهک توجیه اقتصادی داشته باشد.

استفاده از سودسوزآور به جای آهک و سودا در کاهش سختی آب می تواند دارای مزایای زیر باشد:

  1. استفاده از آهک معمولا پر دردسرتر است.
  2. سود در اثر نگهداری فاسد نمی شود.
  3. حجم لجن تولید شده در کلاریفایر کمتر خواهد بود و در نتیجه آب کمتری همراه لجن هدر خواهد رفت.
  4. حذف منیزیم کامل تر انجام می شود.

 

فروش سودسوزآور یا سدیم هیدروکسید :

در صورت نیاز به خریدسدیم هیدروکسید یا سودسوزآور با کارشناسان ما در شرکت صدرآب با شماره  4424826-011  و یا با شماره همراه 09223767512 تماس حاصل فرمائید.