01144248260_01144231902_09119191911
info@sadrabco.com

پکینگ مدیا

پکینگ مدیا قطعاتی سبک هستند که به دو دسته تقسیم میشوند : پکینگ مدیا معلق و پکینگ مدیا ثابت .

استفاده از پکینگ مدیا معلق 

استفاده از پکینگ مدیا ثابت

پکینگ مدیا ها قطعاتی، بلوک هایی سبک که در رنگها و شکل های مختلف مانند لانه زنبوری ، مورب و... تولید می شوند و در عین حال بسیار مقاوم هستند که  با استفاده از فرایند رشد چسبیده ظرفیت تصفیه خانه ها را افزایش می دهتد. در این فرایند(رشد چسبیده) میکروارگانیزم ها به محیط جامد یا همان پکینگ مدیا می چسبند و رشد میکنند و با گذر جریان  از میان پکینگ مدیا ، مواد آلی تجزیه میشوند. امروزه پکینگ مدیا  به این علت که صرفه اقتصادی ، حمل آسان ، پرکاربرد ،بسیار مقاوم در برابر شوک های هیدرولیکی و موثر بودن بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.