01144248260_01144231902_09119191911
info@sadrabco.com

سدیم فسفات-Na3Po4

سدیم فسفات ترکیبی از سدیم و فسفر است . سدیم فسفات نمکی سفید رنگ با فرمول ((Na3Po4)) است. این ماده با خاصیت قلیایی بالا و اموسلیون کننده در آب حلال است .

از سدیم فسفات در صنایع غذایی ، در پودر لباسشویی ، لاستیک ها استفاده میشود . این ماده در تصفیه خانه ها به عنوان یک ماده برای جدا کردن یون های کلسیم و منیزیم و زدودن سختی آب مورد استفاده قرار میگیرد. این نمک می تواند نه تنها یون های کلسیم و منیزیم، بلکه یون های منگنز و آهن را نیز به فسفات های انحلال پذیر تبدیل کند.