01144248260_01144231902_09119191911
info@sadrabco.com

فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی این فرآیند شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است سه مورد آخر در فصل های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است و اکنون به بررسی جذب سطحی می پردازیم.

ادامه مطلب

ته نشيني يكي از مهمترين مراحل تصفيه آب، استفاده از حوض هاي ته نشيني است كه به منظور جداسازي مواد معلق ريزو درشت و نيز كلوئيدهاي منعقد شده مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين عمل با كمك نيروي وزن انجام ميگيرد.

ادامه مطلب

میکروفیلتراسیون(MF) میکروفیلتراسیون فرآیندی است که در آن اندازه حفرات بین 10-1/0 میکرون بوده و میکروارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند. این فرآیند برای جداسازی موادی با سایز کلوئیدی می باشد که از مکانیسم غربال گری رای باقی ماندن ذرات بزرگتر از اندازه قطر حفرات استفاده می نماید.

ادامه مطلب

اولترا فیلتراسیون(UF) اولترافیلتراسیون بیشتر در جداسازی محلولی که به صورت مخلوطی از مواد مطلوب و نامطلوب است، به کار می رود. اولترافیلتراسیون تاحدی بستگی به عواملی چون بارو اندازه ذرات دارد.

ادامه مطلب

نانوفیلتراسیون(NF) نانوفیلتراسیون شکلی از فیلتراسیون است که غشاءها را به منظور جداسازی سیالات یا یون های گوناگون به کار می گیرد.

ادامه مطلب

 جذب این فرآیند بطورگسترده ای برای حذف آلاینده های آلی صنعتی که تمایل مولکول ها درفازمایع به یک فازجامدبیشتراست استفاده می شود. آدامزوهمکاران درسال2002،مندازدیازو همکاران درسال2010جذب سه سولفانامید، ایمیدازول هاو تریمتوپریم رابرروی کربن فعال ارزیابی کردند که دراین مطالعه به راندمان حذف 90% دست یافتند.

ادامه مطلب

جذب به وسیله کربن فعال پودری جذب به وسیله کربن فعال روشی است که ازآن جهت حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی، مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

ادامه مطلب

فاضلاب صنعتی حاوی انواع ناخالصی ها هستندکه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

ادامه مطلب

به روش  تجزیه بیولوژیکی با توجه به گسترش علم تعامل انسان وطبیعت، کاهش زیان های جانبی و افزایش کارآیی امروزه تصفیه بیولوژیکی از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است. تصفیه بیولوژیکی فرآیندی است که در آن از میکروارگانیزم ها برای تبدیل و تجزیه مواد آلاینده موجود در فاضلاب استفاده می شود. در حقیقت در این روش از جمعیت میکروبی برای مصرف مواد آلی قابل تجزیه به عنوان سوبسترا یا موادغذایی استفاده می شود. قسمتی از مواد جذب شده بوسیله میکروارگانیزم ها به آب و CO2 و سایر ترکیبات ساده تر تجزیه می شود و انرژی حاصل از این واکنش های بیوشیمیایی صرف فعالیت های میکروارگانیزم ها می شود. به این ترتیب با جداسازی سلول های بیولوژیکی مواد آلاینده قابل تجزیه بیولوژیکی از فاضلاب جدا می گردد.

ادامه مطلب

مقاومت میکروارگانیزم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها منشاء مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها در باکتری ها یا ژنتیکی است یا غیرژنتیکی

ادامه مطلب

ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب در حال فعالیت با حفظ وضعیت راهبری آن آزمون بزرگی برای بهره برداران مجرب ، پیمانکاران اجرایی ، مدیران اجرایی و متخصصین طراحی می باشد. نوسازی و ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب از دشوارترین نمونه فعالیت های اجرایی است که نیازمند هماهنگی بسیار نزدیکی مابین کارکنان بخش بهره برداری تصفیه خانه و پرسنل اجرایی می باشد. متاسفانه حفظ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب در حین اجرا بخصوص در جایی که دبی ورودی فاضلاب با تغییراتی مواجه شده باشد و تجهیزات و سیستم پایپینگ و سازه های موجود نیاز به تغییراتی هرچند کوچک داشته باشند ،چالش مهمی را در عملیات اجرایی و تجهیز سیستم پیش رو قرار می دهد.

ادامه مطلب

خصوصیات فاضلاب بر اساس کیفیت شیمیایی و شرایط میکروبی و بیولوژیکی و شرایط جریان فاضلاب تخمین زده می شود. خصوصیات فاضلاب بستگی زیادی به فرهنگ و میزان استفاده از آب در جامعه ، صنایع و اماکن مسکونی، اداری و یا تجاری دارد. همچنین در شرایط آب و هوای بارانی میزان معینی از آبهای نفوذی از طریق ریزش درونی به سیستم تصفیه فاضلاب ممکن است وارد شبکه ی جمع آوری فاضلاب گردد که باعث تغییراتی در مشخصات و کیفیت فاضلاب خواهد بود.

ادامه مطلب

فرایند اسمز معکوس قادر به حذف جامدات حل شده ، ویروس، باکتری و سایر مواد میکروبی و مواد زائد محلول و غیر محلول در آب می باشد. اسمز معکوس یا  RO یک فرایند غشایی نفوذ پذیر است که بر اساس یک نیروی محرکه با فشار بالا عمل می کند. 

ادامه مطلب

در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  از میکرو ارگانیزم ها برای تبدیل و تجزیه مواد موجود در فاضلاب ها استفاده می شود. در این روش با استفاده از جمعیت میکروبی مواد آلی قابل تجزیه به عنوان سوبسترا یا مواد غذایی توسط باکتری های موجود استفاده می شوند. قسمتی از مواد جذب شده بوسیله ی میکرو ارگانیزم ها به آب و CO2 و سایر ترکیبات ساده تر تجزیه شده و انرژی حاصل از این واکنش بیو شیمیایی صرف فعالیت های میکرو ارگانیزم ها میشود. بخش دیگر این مواد در توده ی میکرو ارگانیزم ها ذخیره شده و جزء بافت سلولی میگردد و یا صرف فرایند رشد و تکثیر خواهد گشت. بدین ترتیب با جداسازی توده ی بیولوژیکی مواد آلاینده ی قابل تجزیه از فاضلاب جدا میگردد.

ادامه مطلب

انعقاد و لخته سازی دو مفهوم جدا از هم می باشند*انعقاد *بار الکتریکی ذرات ریز را کاهش می دهد و لخته سازی ذرات درشت تری را ایجاد می کند که می توان آن ها را به راحتی از هم جدا کردو اما هدف از انعقاد/لخته سازی *انعقاد ذرات معلق ریز و جامدات کلوئیدی  و تبدیل آن ها به لخته برای جداسازی به روش ته نشینی و فیلتراسیون می باشد.

ادامه مطلب